PSA Child Protection Policy

Chld Protection Officer w Ośrodkach

dh. Rafał Kornatka-Obszar Irlandia-rafal.kornatka@zhp.ie
dh. Bartek Fiszer – Ośrodek Dublin przy SEN- bartlomiej.fiszer@zhp.ie
dh. Joanna Dwornik-Ośrodek Waterford- joanna.dwornik@zhp.ie
dh. Marta Węglińska- Ośrodek Shannon- marta.weglinska@zhp.ie
dh. Agnieszka Wieczorkowska- Ośrodek Dublin Sródmieście- agnieszka.wieczorkowska@zhp.ie
dh. Małgorzata Prymus- Ośrodek Cork- malgorzata.prymus@zhp.ie

Incident Report Child Protection PolEng January_ 2015

PSA_Child_Protection_Policy