Kilka Faktów

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) działający poza granicami kraju to organizacja wychowawcza dla dzieci i młodzieży mieszkających poza Polską. Organizacja kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa nieprzerwanie od ponad 70 lat, skupiając harcerstwo polskie w Australii, Austrii, Argentynie, Danii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii a od 2012 roku również w Irlandii.

ZHP jest ideową i organizacyjną kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w Polce w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską, a po wybuchu drugiej wojny światowej, działającą na emigracji. Organizacja stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na metodach skautowych Roberta Baden-Powella, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży mieszkających poza Polską.

Celami organizacji, przy wykorzystaniu metody harcerskiej, jest wychowanie młodych ludzi na świadomych swoich korzeni aktywnych liderów i obywateli kraju zamieszkania poprzez rozwój umiejętności i talentów, naukę języka polskiego, naukę historii i geografii Polski, poznanie polskiej tradycji oraz zwyczajów. W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, kursy kształceniowe i co najmniej dwutygodniowe obozy letnie oraz kolonie zuchowe w Polsce i Irlandii.

ZHP w Irlandii działa poprzez 20 jednostek harcerskich w 6 miastach, tj. Cork, Dublinie, Limerick, Shannon, Waterford i Wexford. W chwili obecnej jej gromadki, gromady i drużyny liczą łącznie 405 skrzatów ZHP (dzieci w wieku od 4 do 7 r.ż), zuchów ZHP (dzieci w wieku od 7 do 11 r.ż), harcerzy ZHP (młodzieży w wieku od 11 do 15 r.ż), wędrowników ZHP (młodzieży powyżej 15 r.ż) oraz około 50 osób kadry w wieku od 18 do 45 lat (instruktorzy ZHP pgk mieszkający w Irlandii). Liczność organizacji ciągnie rośnie, ciągle powstają nowe jednostki harcerskie w Irlandii. W niektórych miastach jak np. w Shannon działalność jednostki harcerskiej stwarza jedyną okazję dla polskiej lokalnej ludności do spotykania się i organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych, świętowania polskich świąt czy podtrzymywania polskich zwyczajów, zaś dla dzieci jest to jedyna okazja do nauki języka polskiego oraz obcowania z polskojęzycznymi rówieśnikami z uwagi na brak polskiej szkoły.

www.zhppgk.org