POLISH SCOUTING ASSOCIATION  ZHP PGK

Nabór do drużyn harcerskich i gromad zuchowych.

                                              

Bez względu na wiek – masz prawo do dobrej zabawy, zdobywania nowych umiejętności, a przede wszystkim do nawiązania nowych przyjaźni.

Zuchy i skrzaty bawią się w coś lub kogoś, poznając świat, w którym do zabawy nie są potrzebne telewizja i internet. Zdobywają odznaki, sprawności, ćwiczą, grają, śpiewają i pląsają.

Skrzaty to najmłodsze dzieci (w wieku 4 – 6 lat) uczestniczące w ruchu harcerskim. Zuchy to dzieci w wieku 7 – 10/11 lat łączące się w system szóstek, z których stworzona jest gromada.

Praca w gromadach skrzatowych i zuchowych opiera się, na zasadach: służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim.

Harcerze jeżdżą na biwaki, obozy, zimowiska, zloty, uczestniczą w wielu akcjach i świętach narodowych.

Harcerkami i harcerzami jest młodzież w wieku od 10/11 – 15 lat, tworzą małe grupy – zastępy składające się z 6 do 8 osób. Wybierają spośród siebie lidera – zastępową/ego. Zastępy tworzą drużynę harcerską. W wieku 16 – 18 lat, mogą tworzyć drużyny lub patrole wędrownicze. Kierują się Prawem Harcerskim i składają Przyrzeczenie po zdobyciu stopnia młodzika/ochotniczki.

Zajęcia odbywają się w różnych formach: gier, ćwiczeń, harców, zawodów i dobierane są w celu przygotowania harcerzy do zdobywania sprawności harcerskich i kolejnych stopni.

Wędrownicy i wędrowniczki to gałąź najstarszej młodzieży w ZHP pgk.

Organizacja Starszego Harcerstwa jest organizacją dorosłych harcerek i harcerzy, którzy wychodząc z harcerstwa młodzieżowego chcą nadal pozostać w harcerstwie. Celem Starszego Harcerstwa jest realizowanie zasad Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego w świecie ludzi dorosłych w życiu osobistym, społecznym i publicznym. Organizacja Starszego Harcerstwa tworzy wielką harcerską rodzinę ludzi dorosłych pracujących na różnych stanowiskach w różnych częściach świata, do których zawsze się można zwrócić po pomoc i radę. 

 

Zapraszamy w nasze szeregi:

Ośrodek w Cork- info.cork@zhp.ie

Ośrodek w Dublinie-info.dublin@zhp.ie

Ośrodek Limerick-info.limerick@zhp.ie

Ośrodek w Shannon-info.shannon@zhp.ie

Ośrodek w Waterford-info.waterford@zhp.ie

Ośrodek w Wexford-info.wexford@zhp.ie

Zarząd Polish Scouting Association-info@zhp.ie