PROGRAMY I PROJEKTY

2016

W ramach Festiwalu PolskaEire 2016 ZHP opracował i przeprowadził harcerską grę terenową np. „Polsko-Irlandzkie drogi do niepodległości” zapraszając do wspólnej zabawy wszystkie dzieci i młodzież z 6 miast: Cork, Dublinie, Limerick, Arklow, Wexford i Waterford.

Gra zorganizowana przez ZHP, przy współpracy ze Scouting Ireland, nawiązuje do historii Polski i Irlandii, podkreślając walkę i wytrwałość obu narodów w dążeniu do niepodległości. Celem gry jest zwrócenie uwagi na miejsca i wydarzenia, które są ważne dla obu narodów oraz zweryfikowanie wiedzy uczestników (Polaków i Irlandczyków) na temat historii, sztuki i kultury obu narodów. Gra w dwóch wariantach: dla dzieci młodszych oraz w wieku harcerskim, prowadzona była w języku polskim i angielskim, aby umożliwić pełny udział w przedsięwzięciu wszystkim zainteresowanym. Każdy ze szlaków był przygotowany indywidualnie, uwzględniając możliwości terenowe, dla poszczególnych społeczności lokalnych. Każdy patrol został nagrodzony a uwieńczenie trasy to wspólne biesiadowanie.

PolskaEire scout citygames

PolskaEire scout citygames

Całe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach festiwalu “Polska Eire 2015”, dzięki wsparciu Ambasady RP w Dublinie.

Organizatorzy i wsparcie2015

Polska Sztuka LudowaNa przełomie marca i kwietnia 2015 roku Związek Harcerstwa Polskiego  w Irlandii, przy wsparciu Polskiej Ambasady w Dublinie, realizował projekt pn. “Polska Eire 2015 – warsztaty dla dzieci i młodzieży w Irlandii: Jak poznać tradycję i kulturę moich przodków dzięki polskiej sztuce ludowej”.

W ramach przedsięwzięcia, w jednostkach ZHP w Irlandii, zostały zrealizowane warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat polskiej sztuki ludowej. Celem projektu było m.in. poznanie i promocja kultury i tradycji polskiej w oparciu o dorobek polskiej sztuki ludowej wśród dzieci i młodzieży mieszkającej w Irlandii.

Podczas spotkań mali i duzi uczestnicy zdobywali umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych stosowanych w wyrobie polskiego rękodzieła ludowego. Warsztaty miały za zadanie pobudzić wyobraźnię i kreatywność dzieci, uświadamiając, że każdy może być twórcą kultury.

Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat znaczenia polskiej sztuki ludowej będącej nośnikiem tradycji i kultury polskiej wśród rodzin polskich mieszkających w Irlandii. Przyczyniły się również do rozwoju tożsamości narodowej beneficjentów projektu poprzez poznanie polskie sztuki ludowej w nawiązaniu do polskich gawęd, legend i baśni oraz udowych zwyczajów i zabaw ludowych. Podczas zajęć dzieci uczyły się także polskich piosenek, tańca ludowego oraz poznawały polskie zwyczaje towarzyszące Świętom Wielkanocnym.

Artykuł na temat projektu dostępny jest tutaj.

Polska Sztuka Ludowa

POLSKA SZTUKA LUDOWA – WYSTAWA
Prace dzieci były prezentowane, a następnie stworzył galerię dostępną online dla jeszcze szerszego grona odbiorców, będąc inspiracją dla Polonii na całym świecie.

Wirtualna galeria rękodzieła z przykładowymi pracami dzieci i młodzieży zainspirowanej polską sztuką ludową dostępna jest poniżej:

MATERIAŁY METODYCZNE
Wartością dodaną zrealizowanego projektu są opracowane materiały dydaktyczne dla wychowawców i pedagogów pracujących z dziećmi dwujęzycznymi, pragnących przeprowadzić podobne zajęcia o tematyce sztuki ludowej, promując kulturę polską.

Przykładowe zdjęcia z warsztatów na temat sztuki ludowej.

Media o naszym projekcie:

 

Całe przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania, w ramach festiwalu “Polska Eire 2015”, dzięki wsparciu finansowemu z Polskiej Ambasady w Dublinie.

Organizatorzy i wsparcie