Rys Historyczny                             Początki skautingu  

Twórca skautingu Robert Baden – Powell w czasie oblężenia Mafekingu, które trwało 217 dni przesłał meldunek: “Wszystko w porządku, bombardowanie trwa 4 godziny, jeden pies nie żyje”. Baden-Powell był człowiekiem o niezwykle barwnym życiorysie, który wojskowym został właściwie przez przypadek (dwukrotnie nie dostał się na studia), kiedy trafił na anons o poszukiwaniu kandydatów do szkoły oficerskiej, do której, ku swojemu zdziwieniu, zdał. Był ciekawy świata, bystry, wesoły, oszczędny. Cenił wolność. Bardzo kochał naturę, a szczególnie zwierzęta. Lata, które spędził w armii, a później w Korpusie Pokoju, miały na niego olbrzmi wpływ. Dowodząc wspomnianą już wcześniej obroną Mafekingu przez cały czas oszukiwał przeciwnika, że miasta broni dużo więcej żołnierzy, niż rzeczywiście broniło. Po wielkim sukcesie, jakim była obrona miasta, Baden-Powell został mianowany najłodszym generałem majorem armii brytyjskiej i okrzyknięty największym od czasów Wellingtona i Nelsona angielskim bohaterem narodowym. 

                                                                                                                                       Dalej →

Skauting na ziemiach polskich

      W 1908 r Polski nie było jeszcze na mapach Europy. Polacy musieli poczekać jeszcze 10 lat, żeby ich kraj odzyskał niepodległość. Jednak kultura i język polski, pomimo zakazów zaborców, były żywe w narodzie polskim.

Wiadomości o skautingu dotarły na ziemie polskie w 1909 r. Pod wpływem pierwszych publikacji samorzutnie powstawały zastępy i drużyny (pierwsze w 1910 r). Zaproponowany przez Roberta Baden-Powella nowy system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób wychowywania młodzieży i przyszłych obywateli odrodzonej Polski, o której tak bardzo marzono. Dlatego skautingiem tak bardzo zainteresowane były organizacje niepodległościowe. Przy lwowskim „Sokole” (w zaborze austriackim) powstało Związkowe Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs skautowy na początku 1911 r. W dniu 22 maja 1911 r. Andrzej Małkowski wydał rozkaz utworzenia pierwych czterech drużyn skautowych we Lwowie, co często jest uznawane za symboliczną datę powstania harcerstwa w Polsce.

                                                                                                                                        Dalej →